Släktforskarvecka13 juli Linde Bergslags Släktforskarförening


10.00– 14.00

Linde Bergslags Släktforskarförening

Utförsäljningav böcker, och annat material som vi ej kan ta med oss till vår nya lokal. Se www.lindeforskare.se för mer info.


10.00 – 12.00

Lindesbergs Hembygdsförening har öppet och visar sin modell av centrala Lindesberg 1920.
Lokalen finns i Blombergska gården på Kungsgatan 48 (mitt emot biblioteket). För mer info se https://www.hembygd.se/linde


12.00 – 16.00

LindeBergslags Släktforskarförening har öppet i sin nya lokal i Mötesplats Grenverket (biblioteket) nedre plan i Lindesberg på Kungsgatan 37A. Se www.lindeforskare.seför mer info.


12.00 – 16.00

På bibliotekets övervåning finns en utställning om textilkonstnären Märtha Gahn. Märtha Gahn var under många årtionden en av Sveriges mest kändatextilkonstnärer. Hon föddes 1891 på Kåfalla herrgård öster omLindesberg. Se www.lindeforskare.se för mer info.


12.30 –13.00

Helen Sannerstedt, museiintendent/kultursekreterare berättar om Märtha Gahn.


13.00 – 16.00

Lindesbergs kommuns Kulturhistoriska Arkiv, också i Mötesplats Grenverkets nedre plan (granne med släktforskarföreningen) är öppet och personal berättar om vad som finns i arkivet.
10– 16 juli Västmanlands Släktforskarvecka


Ett nytt arrangemang,där släktforskarföreningarna i Västmanland går ihop och genomfören vecka
med släktforskaraktiviteter. Lindesberg hartilldelats torsdagen den 13 juli.


Preliminärt:
10 juli Västerås Släktforskarklubb
11 juli Sällskapet Släktforskarne Fagersta
12 juli Sala/Heby Släktforskare
13 juli Linde Bergslags Släktforskarförening
14 juli Nora Släktforskare
15 juli Västra Mälardalens Släktforskare
16 juli ?